Uslovi korišćenja

MOLIM VAS DA PROČITAJTE OVAJ UGOVOR PRE UPOTREBE OVOG SERVISA.

KORIŠĆENJEM USLUGE ILI KLIKOM NA DUGME "SLAŽEM SE" KUPAC SE SLAŽE SA OVIM UGOVOROM. UKOLIKO SE KLIJENT PRIHVATA OVAJ UGOVOR U IME ILI UMJESTO SVOJIH ZAPOSLENIH, ONDA KLIJENT PREDSTAVLJA I GARANTUJE DA POSJEDUJE NOPHODNA ODOBRENJA DA PRIHVATI OVAJ OGOVOR U IME OSTALIH ZAPOSLENIH.

Ovaj Ugovor se sačinjava između Lambda GROUP d.o.o (pod registrovanim žigom Delfis), i klijentom koji se slaže sa ovim uslovima (kupac).

 1. SOFTVER-KAO-SERVIS: Ovaj ugovor omogućava kupcu pristup i korišćenje softverske usluge zasnovane na Internetu, kako je navedeno na nalogu i kako se navodi u nastavku: Deflis.me (usluga).
 2. KORIŠĆENJE SERVISA:
  1. Podaci u vlasništvu kupca: Svi podaci i logotipi koje je Klijent poslao ostaju vlasništvo Kupca, između Delfisa i Kupca (Podaci o kupcu). Klijent daje Delfisu pravo korišćenja, javnog prikazivanja i distribucije podataka o klijentima u svrhu izvršavanja servisa prema ovom ugovoru. Pogledajte Delfisova najčešća pitanja (Delfis.me/support) u vezi sa čuvanjem klijentskih podataka.
  2. Pristup i upotreba od strane zaposlenih: Klijent može dozvoliti svojim zaposlenima pristup usluzi u skladu sa uslovima ovog Ugovora, a taj pristup mora biti u isključivu korist Kupca. Kupac je odgovoran za poštovanje ovog ugovora od strane njegovih zaposlenih.
  3. Odgovornosti korisnika: Od kupaca (i) se očekuje da čuvaju svoje lozinke sigurno i povjerljivo; (ii) su isključivo odgovorni za podatke o klijentima i sve aktivnosti na njihovom nalogu za usluge; (iii) koristiti komercijalno razumne mjere da izbegne neovlašćeni pristup svom nalogu i odmah obavijesti Delfis o svakom takvom neovlašćenom pristupu; i (iv) mogu koristiti uslugu samo u skladu sa bazom znanja o usluzi i važećim zakonom.
  4. Tehnička podrška: Delfis će pružiti korisničku podršku za Uslugu pod uslovima Politike korisničke podrške (podrška i smjernice) Delfisa koje možete pronaći na na Delfis.me/support, a koja su uključene u sve svrhe ovog Ugovora.
  5. Oglašavanje: Svaki kupac može javno izjaviti da je korisnik usluga Delfisa. Svaki kupac prihvata da Delfis može da sadrži koristi i zaštitne znakove tih kupaca na listi Delfisovih korisnika, na mreži ili u promotivnim materijalima. Svaki kupac se takođe slaže da Delfis može verbalno takvog kupca predstaviti kao korisnika usluge. Kontaktirajući Delfis podršku, svaki kupac može se isključiti iz odredbi ovog odeljka.
 3. NAPOMENA. DELFIS ODBACUJE SVE GARANCIJE, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA, IMPLICIRANE GARANCIJE MOGUĆNOSTI PRODAJE, KAO I POGODNOSTI ZA ODREĐENU NAMJENU. IAKO DELFIS PREDUZIMA RAZUMNE FIZIČKE, TEHNIČKE I ADMINISTRATIVNE MJERE ZA OBEZBJEĐIVANJE USLUGE, DELFIS NE GARANTUJE DA SERVIS NE MOŽE BITI KOMPROMITOVAN. KUPCI RAZUMIJUJU DA USLUGA NE MOŽE BITI U POTPUNOSTI BEZ GREŠKA, I DA MOŽE DOĆI DO PREKIDA MOGUĆNOSTI KORIŠĆENJA USLUGE.
 4. PLAĆANJE: Sve naknade kupac mora platiti kao što je navedeno u porudžbini, ili, ako nije navedeno, u roku od 30 dana od prijema računa. Kupac će platiti sav porez na promet, upotrebu, zadržavanje, PDV i ostale srodne poreze. Ovaj ugovor omogućava korišćenje jednog ili više servisnih naloga koji su regulisani uslovima ovog Ugovora.
  1. Načini plaćanja: Kupac će platiti ukupan iznos naveden u Planu pretplate koristeći jedan od sljedećih oblika plaćanja: Kreditnom karticom (Visa, MasterCard, Maestro) ili Bankovnom transakcijom. Sva plaćanja putem kreditne kartice obrađuje kompanija Monri Paiments d.o.o., koja se nalazi na adresi Radnička cesta 54, 10000 Zagreb, Hrvatska.
 5. Reklamacije: U slučaju bilo kakve reklamacije na naše servis, slobodno nas možete kontaktirati. Voljni smo i sposobni da riješimo bilo koji problem ili bilo koju datu situaciju.
 6. Povraćaj novca: Delfis će izvršiti povraćaj novca direktno na račun kupaca ukoliko Delfis nije pružio pretplaćene usluge, u skladu sa Uslovima i rokovima za povraćaj novca kako je to definisano zakonima o zaštiti kupca (Zakon o zaštiti potrošača), Zakonom o obaveznim odnosima i drugim aktuelnim pravnim aktima Crne Gore.
 7. Način isporuke: U vezi sa dodatnim proizvodima i uslugama koje kupujete u vezi sa Delfis uslugom, prihvatate i saglasni ste da kada takve dodatne proizvode i usluge učinite dostupnim vama ili njihovim namjenskim ovlašćenim primaocima (adresa e-pošte kupca ne može biti drugačija od krajnjeg korisnika usluge), Delfis će u potpunosti ispuniti svoju obavezu da isporuči ili na drugi način učini dostupnim takve proizvode, usluge ili sadržaj, bez obzira na bilo kakve neuspjehe ili nemogućnosti korišćenja takvih proizvoda, usluga ili sadržaja.
 8. UZAJAMNA POVJERLJIVOST
  1. Definicija poverljivih informacija: Poverljive informacije podrazumijevaju sve nejavne informacije koje je jedna strana (Pošiljalac) objelodanila drugoj strani (Primalac), usmeno ili pismeno, koje su označene kao povjerljive ili bi trebalo razumno da se razumiju kao povjerljive s obzirom na prirodu informacija i okolnosti objelodanjivanja (Povjerljive informacije). Povjerljive informacije Delfisa uključuju bez ograničenja uslugu (uključujući i dizajn i izgled korisničkog interfejsa i informacije o cijenama).
  2. Zaštita poverljivih informacija: Primalac mora da koristi isti stepen pažnje koji koristi za zaštitu poverljivosti sopstvenih poverljivih podataka (ali ni u kom slučaju manje od razumne brige) da ne otkrije ili koristi bilo kakve povjerljive informacije Pošiljaoca u bilo koje svrhe van okvira ovog ugovora. Primalac mora uložiti komercijalno razumne napore da ograniči pristup povjerljivim informacijama o objelodanjivanju onim svojim zaposlenima ili podugovaračima kojima je takav pristup potreban u skladu sa ovim ugovorom i koji su potpisali ugovore o poverljivosti sa Primaocem, ne manje restriktivne od uslova povjerljivosti ovog ugovora. .
  3. Izuzeci: Povjerljive informacije isključuju informacije koje: (i) jesu ili postaju opšte poznate javnosti bez kršenja bilo koje obaveze prema Pošiljaocu; (ii) sa kojima je Primalac bio poznat prije nego što ih je Pošiljalac otkrio, bez kršenja bilo koje obaveze prema Pošiljaocu, (iii) je primljena od treće strane bez kršenja bilo koje obaveze prema Pošiljaocu, ili (iv) je primalac samostalno razvio bez upotrebe ili pristupa povjerljivim informacijama. Primalac može otkriti povjerljive informacije u mjeri koja je propisana zakonom ili sudskim nalogom, ali će se Pošiljaocu unaprijed obavještenje o time, u cilju traženja pravne zaštite.
 9. SVOJINA IMOVINE:
  1. Pridržavanje prava: Softver, procesi rada, korisničko sučelje, dizajni, know-how i druge tehnologije koje Delfis pruža kao dio Usluge su vlasništvo Delfisa i njegovih davalaca licence, kao i sva prava vlasništva i udjela u u takvim predmetima, uključujući sva povezana prava intelektualnog vlasništva, ostaju isključivo vlasništvo Delfisa. Klijent ne može ukloniti ili modifikovati bilo koje vlasničke oznake ili restriktivna prava u Usluzi. Delfis zadržava sva prava osim ako je to izričito odobreno ovim ugovorom.
  2. Ograničenja: Kupac ne može (i) prodavati, preprodavati, ili iznajmljivati Uslugu ili je koristiti u svojstvu provajdera; (ii) koristiti Uslugu za smještanje ili prenošenje prekršajnih, neželjenih marketinških poruka e-pošte, klevetničkog ili na drugi način spornog, nezakonit ili mučnog materijala, ili za skladištenje ili prenos materijala koji je u suprotnosti sa pravima trećih strana; (iii) ometati ili narušavati integritet ili performanse Usluge; (iv) pokušati neovlašćeno pristupiti Usluzi ili povezanim sistemima ili mrežama; (v) pokušati ili odraditi obrnuti inženjering Usluge; ili (vi) pristupite usluzi da bi se izgradila konkurentnska usluga ili proizvod, ili kopirala bilo koja funkcionalnost, funkciju ili grafički element u konkurentske svrhe.
  3. Skupljeni podaci: Tokom i poslije trajanja ovog ugovora, Delfis može koristiti podatke o klijentima koji ne omogućavaju njihovu identifikaciju, a u okviru Usluge za unaprjeđenje kvaliteta usluge, objedinjene statističke analize, tehničku podršku i druge poslovne svrhe.
 10. USLOVI ZA PRESTANAK VAŽENJA UGOVORA:
  1. Uslov: Dok se sve narudžbe ne izvrše ili ponište, ovaj aranžman ostaje aktivan.
  2. Međusobni prekid usled materijalnog kršenja: Ako bilo koja strana materijalno prekrši ovaj Ugovor , druga strana može raskinuti ovaj Ugovor putem pismenog obaveštenja sa rokom od 30 dana, ako kršenje nije otklonjeno
  3. Obustava zbog neplaćanja: Delfis može privremeno obustaviti ili prekinuti uslugu ili oboje, ako je dugovanje kupca po bilo kojoj fakturi duže od 15 dana. Za detalje pogledajte Delfis FAQ (Delfis.me/support).
  4. Održavanje podataka o klijentima:
   1. Klijentski podaci će klijentu biti dostupni u roku od 90 dana nakon prekida Ugovora, kao što je definisano u Delfisovim FAQ-ima (Delfis.me/support)
   2. Delfis nema obavezu čuvanja podataka o klijentima nakon perioda od 90 dana i može ih izbrisati.
  5. Povraćaj imovine Delfisa nakon raskida: Ako se ovaj Ugovor raskine iz bilo kojeg razloga, Klijent mora platiti Delfisu za bilo koji neplaćeni iznos i uništiti ili vratiti svu Delfis imovinu. Na zahtjev Delfisa, kupac mora pismeno potvrditi da li je postupio u skladu sa uslovima uništenja ili vraćanja.
  6. Obustava zbog kršenja zakona: Delfis može privremeno obustaviti Uslugu ili obrisati relevantne podatke o klijentu ili oboje, ako u dobroj vjeri veruje da je Kupac prekršio zakon tokom korišćenja usluge. Delfis mora najprije tražiti objašnjenje od Kupca.
 11. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI:
  1. ISKLJUČIVANJE INDIREKTNE ŠTETE: Delfis nije odgovoran za bilo kakve indirektne, posebne, slučajne ili posledične štete koje proizilaze iz ovog ugovora ili su u vezi s njim (uključujući, bez ograničenja, troškove kašnjenja; gubitak podataka, zapisa ili informacija; i izgubljeni profit), čak i ako je upoznat sa  mogućnošću takve štete ili gubitka.
  2. UKUPNO OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI: Ukupna odgovornost Delfisa koja proizilazi iz ovog ugovora ili je povezana sa njim (bilo u ugovoru, oštećenju ili na neki drugi način) ne prelazi iznos koji je kupac platio u roku od 6 meseci prije događaja koji je stvorio odgovornost.
 12. OBAVEZA: Ako bilo koja treća strana podnese zahtjev protiv Delfisa ili zahtjeva da Delfis odgovori na pravni postupak vezan za postupke, propuste, podatke ili informacije Kupca u okviru Usluge, Kupac mora da brani, obešteti i drži Delfis izuzetim od svih šteta, gubitaka i troškova bilo koje vrste (uključujući i pravne troškove) koji se odnose na takav zahtjev.
 13. UPRAVLJANJE ZAKONOM:
  1. Za ovaj Ugovor primjenjuju se zakoni Crne Gore (bez obzira na principe sukoba zakona) za bilo koji spor između strana ili na bilo koji način koji se odnosi na predmet ovog Ugovora. Svaka tužba ili parnični postupak moraju biti isključivo podneseni u opštini Bar, Crna Gora, a Kupac se slaže sa nadležnošću i mjestom. Ništa u ovom Ugovoru ne sprečava nijednu stranu da traži sudsko rješenje pred nadležnim sudom. Stranka koja prevlada u bilo kojem parničnom postupku ima pravo da povrati naknade i troškove advokata, i druge sudske troškove od druge strane.
  2. Ovaj ugovor je prvenstveno sastavljen na engleskom jeziku. Prevodi na druge jezike postojaće za primarnu svrhu olakšavanja razumijevanja krajnjim korisnicima, ali mogu sadržati greške u prevodu. Iz tog razloga, izvor ugovora na engleskom jeziku će se uvijek koristiti u bilo kojem mogućem sporu.
 14. OSTALI USLOVI:
  1. Čitav ugovor i promjene: Ovaj Ugovor predstavlja cio ugovor između strana i zamenjuju sve prethodne ili istodobne pregovore ili ugovore, bilo usmene ili pismene, koji se odnose na ovu temu. Kupac se neće oslanjati na zastupanje koje se tiče ove teme, usmeno ili pismeno, a nije uključeno u ovaj ugovor. Nijedno zastupanje, obećanje ili poticaj koji nisu obuhvaćeni ovim ugovorom nisu obavezujući. Nijedna izmjena ovog ugovora nije na snazi ukoliko ga obje strane ne prihvate i nijedno odricanje nije na snazi ukoliko stranka koja se odrekne prava ne odjavi u pisanom obliku.
  2. Nedodjeljivost: Nijedna strana ne može dodijeliti ili prenijeti ovaj Ugovor trećoj strani, osim u slučaju da Ugovor, sa svim nalozima bude dodijeljen, bez pristanka druge strane, trećoj strani kao dio spajanja ili prodaje dijela ili cijele imovina stranke.
  3. Nezavisni ugovarači: Strane su međusobno nezavisni ugovarači.
  4. Mogućnost izvršenja i viša sila: Ako je bilo koji član ovog Ugovora nevažeći ili neizvršljiv, ostali uslovi ostaju na snazi. Osim isplate novčanih sredstava, nijedna strana nije odgovorna za događaje koji nisu pod njenom razumnom kontrolom, uključujući, bez ograničenja, događaje više sile.
  5. Novčana šteta zbog neadekvatnosti: Svako kršenje neke od strana ovog Ugovora ili kršenje prava intelektualnog vlasništva druge strane može prouzrokovati nepopravljivu štetu drugoj strani. Druga strana može tražiti sudski nalog da zaustavi bilo kakvo kršenje ili da izbegne bilo koje buduće kršenje.
  6. Nema dodatnih uslova: Delfis odbacuje dodatne ili suprotne uslove bilo kog dokumenta o kupovini kupca
  7. Redosled: Ako postoji nesaglasnost između ovog ugovora i sudskih naloga, sudski naloyi preovladavaju.
  8. Preživljavanje uslova: Svi uslovi koji po svojoj prirodi prežive raskid ovog ugovora da bi stranka utvrdila svoja prava i omogućila zaštitu ovog ugovora će preživjeti. Konvencija UN o ugovorima za međunarodnu prodaju robe se ne primjenjuje.
  9. Povratne informacije: Podnošenjem ideja, sugestija ili povratnih informacija Delfisu u vezi sa Uslugom, kupac se slaže da takvi predmeti ne sadrže poverljive ili vlasničke podatke; i kupac ovim putem Delfisu daje neopozivu, neograničenu, besplatnu i potpuno plaćenu trajnu licencu za korišćenje takvih predmeta u bilo koje poslovne svrhe.
 15. Ažuriranja: Zadržavamo pravo da u bilo kom trenutku promijenimo ove Uslove i odredbe, zato ih redovno proveravajte. Mi ćemo vas obavijestiti ovdje i putem e-maila ako unesemo bilo kakva posebna prilagođavanja u ovaj Ugovor.
 16. Kontakt: Možete nas kontaktirati preko korisničkog servisa ili nam poslati e-mail direktno na support@delfis.me