Delfis i bezbjednost podataka

Bezbjednost podataka predstavlja jedan od najvažnijih stubova na kojima počiva kvalitetan i pouzdan sistem za rad sa finansijskom dokumentacijom. Niko ne želi da se njegove fakture zagube, misteriozno obrišu ili da neovlašćena osoba dobije uvid u njih. Iz svih tih razloga, mi iz Delfisa smo ovom problemu prišli veoma oprezno, vodeći računa da obezbijedimo maksimalnu sigurnost, bez uticaja na komfor korišćenja aplikacije.

Našim klijentima smo obezbijedili poseban sistem upravljanja korisnicima i dodjele permisija, tako da vlasnici kompanija sami odlučuju o tome kome i do koje mjere žele da dodijele prava pristupa osjetljivim finansijskim podacima. Pored toga, vlasnici kompanije, koji su ujedno i administratori, mogu pratiti sve aktivnosti svojih zaposlenih kroz stranicu Logova, gdje se čuvaju svi zapisi o aktivnostima u okviru kompanije. Na taj način uvijek ćete znati ko, šta i kada je napravio, obrisao ili izmijenio bilo koji finansijski dokument.

Svi podaci koji se čuvaju na serveru se automatski kriptuju i na taj način štite od znatiželjnih očiju ili neovlašćenog pristupa. Na taj način možete uvijek biti sigurni da samo vi i osobe kojima ste vi to omogućili imaju pristup vašim dokumentima. Pošto se veliki dio razmjene dokumenata preko Delfis sistema obavlja putem email-a, bili smo u obavezi da i ovaj vid komunikacije obezbijedimo, kriptujući sve email-ove koji se šalju kroz našu aplikaciju.

Svi podaci se na našim serverima čuvaju paralelno na više medijuma, a takođe svakodnevno pravimo rezervne kopije svih podataka koji se nalaze na našem data-serveru i čuvamo ih na odvojenim lokacijama, kako nikada ne bi moglo doći do gubitka dokumenata.

Kombinacijom svih ovih servisa i aktivnosti stvorili smo siguran ambijent za naše korisnike, a daljim razvojem ćemo se truditi da opravdamo njihovo povjerenje.

Vaš Delfis tim.