Delfis od danas dostupan svima

Od 1. septembra 2020. godine Delfis sistem za elektronsko izdavanje faktura je konačno dostupan svima, budući da se završila faza beta testiranja sa uskim krugom korisnika. U ovoj završnoj fazi projekta smo ispravili nedostatke na koje su nam ukazali naši korisnici, ali i dodali nove funkcionalnosti za kojima su iskazali potrebu.

Neke od funkcionalnosti koje su dodate:

  • Mogućnost dodavanja prethodnog duga na fakturu;
  • Konvertovanje više ulaznih faktura u izlaznu fakturu;
  • Konvertovanje više ulaznih faktura u profakturu;
  • Pravljenje duplikata faktura/računa/profaktura;
  • Konvertovanje ulazne fakture u profakturu;
  • Konvertovanje izlaznih faktura u profakturu;

A kao najznačajniju novinu izdvajamo mogućnost označavanja pojedinih artikala, prilikom kreiranja fakture ili prilikom dodavanja tog artikla/usluge u cjenovnik, koji će biti izuzeti iz obračuna PDV kredita. Na ovaj način omogućeno je korektno vođenje izvještaja.

Delfis tim će i u narednom periodu nastaviti sa dodavanjem novih funkcionalnosti, kao i prevođenjem aplikacije na dodatne jezike.

Pozivamo Vas da nas pratite na društvenim mrežama, kako biste bili u toku sa svim novinama u našoj ponudi.

Srdačan pozdrav od Delfis tima.