Od 1. septembra 2020. godine Delfis sistem za elektronsko izdavanje faktura je konačno dostupan svima, budući da se završila faza beta testiranja sa uskim krugom korisnika. U ovoj završnoj fazi projekta smo ispravili nedostatke na koje su nam ukazali naši korisnici, ali i dodali nove funkcionalnosti za kojima su iskazali potrebu.

Neke od funkcionalnosti koje su dodate:

  • Mogućnost dodavanja prethodnog duga na fakturu;
  • Konvertovanje više ulaznih faktura u izlaznu fakturu;
  • Konvertovanje više ulaznih faktura u profakturu;
  • Pravljenje duplikata faktura/računa/profaktura;
  • Konvertovanje ulazne fakture u profakturu;
  • Konvertovanje izlaznih faktura u profakturu;

A kao najznačajniju novinu izdvajamo mogućnost označavanja pojedinih artikala, prilikom kreiranja fakture ili prilikom dodavanja tog artikla/usluge u cjenovnik, koji će biti izuzeti iz obračuna PDV kredita. Na ovaj način omogućeno je korektno vođenje izvještaja.

Delfis tim će i u narednom periodu nastaviti sa dodavanjem novih funkcionalnosti, kao i prevođenjem aplikacije na dodatne jezike.

Pozivamo Vas da nas pratite na društvenim mrežama, kako biste bili u toku sa svim novinama u našoj ponudi.

Srdačan pozdrav od Delfis tima.