Uputstvo za upotrebu panela izlaznih faktura

Uputstvo za upotrebu panela izlaznih faktura #

U meniju Izlazne fakture od vrha ka dnu:

U panel Izlaznih faktura možete ući odabirom te opcije u meniju koji se nalazi na lijevoj strani Vašeg kontrolnog panela.

1. Panel izlaznih faktura: Zaglavlje #

U zaglavlju panela izlaznih faktura postoje 3 opcije:

   • Kartica izlaznih faktura (odabrana po zadatim postavkama), u kojoj su prikazane sve izlazne fakture koje ste kreirali sa odgovarajućim statusima, nazivima, imenima partnera kojima su poslate, kao i drugim podacima.
   • Kartica ponavljajućih fakura, u kojoj su prikazani svi planovi za ponavljajuće faktre.
   • Dugme “Dodaj novu” koje se nalazi u gornjem desnom uglu, klikom na koje je moguće kreirati novu izlaznu fkaturu ili  kreirati novi plan za ponavljajuću fakturu.
   • Dugme “Opcije” koje se nalazi u gornjem desnom uglu, koje omogućava nekoliko funkcionalnosti nad više odabranih faktura kao što su “Označi kao plaćeno” (promejna statusa faktura na “Plaćeno”), “Označi kao poništeno” (promejna statusa faktura na “Poništeno”), Obriši, ili Eksportuj u PDF koje nad odabranim fakturama  vrše opcije brisanja ili eksportovanja selektovanih faktura u PDF format. (ovo dugme se pojavljuje nakon što se čekiraju polja ispred faktura u tabeli)

2. Panel izlaznih faktura: Filteri  #

Sekcija filtera u panelu izlaznih faktura podijeljena je u 2 dijela:

   • Standrni filteri (preselektovani)
    • Unutar glavnog polja za pretragu možete  filtrirati Vaše izlazne fakture po nazivu partnera, broju fakture, PIB broju partnera ili pozivu na broj fakure.
    • Dugme “Dodatni filteri” proširuje ovu sekciju dodatnim načinima pretrage i filtracije izlaznih faktura.
    • Dugme “Reset” će poništiti sve parametre pretrage.
   • Sekcija naprednih filtera
    • Polje “Pretraga po stavkama fakture” omogućava pretragu svih izlaznih faktura po stavkama fakture koje se nalaze na fakturi.
    • Polje “Iznos fakture” omogućava filtraciju izlaznih fatura po opsegu iznosa faktura.
    • Polje “Datum izdavanja fakture” omogućava filtraciju izlaznih faktura na osnovu opsega datuma izdavanja fakture.
    • Polje “Status fakture” omogućava filtraciju izlaznih faktura na osnovu statusa u kojem se fakture nalaze.

3. Panel izlaznih faktura: Fakture  #

Osnovni dio panela izlaznih faktura predstavlja tabela sa podacima o izdatim fakturama, koja je podijeljena u nekoliko kolona:

Od vrha ka dnu

   • Klikom na zaglavlja kolona moguće je poređati podatke u tabeli silazno ili uzlazno, na osnovu podataka u odabranoj koloni.
   • U osnovnom dijelu tabele sa podacima izlistane su sve kreirane izlazne fakture sa podacima kao što su naziv, opis, naziv partnera, datum izdavanja i prispijeća fakture, status, ukupan iznos fakture, zatim polje za odabir fakture za masnovne fukncije kao i dugme za brisanje odabrane fakture.
   • Svaku fakturu moguće je otvoriti klikom na broj fakture.
   • Opcije paginacije omogućava korisniku da odabere broj prikazanih faktura na jednoj stranici ili da odabere traženu stranicu.

 

Za više informacija možete otvoriti novi tiket na support.lambda-it.me.

Ili nas kontaktirati preko kontakt forme.